Link Search Menu Expand Document (external link)

Regulament campanie: Două livrări gratuite în luna august

Campanie promoțională pentru utilizatorii Publi24.ro

Perioada campaniei: 01-31 august 2023

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională “Două livrări gratuite în luna august” (denumită în continuare “Campania”) este organizată și desfășurată de Publi24 Digital SRL, cu sediul în Oradea, Jud. Bihor, bd. Dacia, nr. 34, având cod unic de înregistrare 20201084 atribuit fiscal RO (denumită în continuare “Agenția” sau “Organizatorul”). Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participanții la Campanie au obligația să îl respecte (denumit în continuare “Regulamentul Oficial”). 1.2. Regulamentul Oficial al Campaniei este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în oricare dintre următoarele modalități:

 • accesând site-ul www.publi24.ro în secțiunea de la baza paginii principale și a altor pagini generale (footer) – pagina Ajutor
 • printr-o solicitare scrisă trimisă în atenția Organizatorului, la adresa de e-mail a departamentului de suport clienți ([email protected]) pe toată durata de desfășurare a Campaniei. 1.3. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/ sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le conțin vor fi interpretate în conformitate și completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/ sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe și/ sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfășurării Campaniei, oricând, prin întocmirea unor acte adiționale, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după informarea publicului asupra modificărilor intervenite, cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Orice act adițional va fi publicat și pe: www.publi24.ro, în secțiunea dedicată Termenilor și condițiilor.

2.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI ȘI PERIOADA CAMPANIEI

3.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în perioada 01.08.2023 (ora 10:00:01, ora României) – 31.08.2023 (ora 23:59:59, inclusiv, ora României), (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), prin intermediul website-ului www.publi24.ro (și a site-urilor partener, ex. bestauto.ro), în secțiunea “Curier”, secțiune dedicată comenzilor de livrare, la link-ul https://www.publi24.ro/comanda-curier (denumit în continuare “Site-ul Campaniei”). Oferta este valabilă pe site-ul web accesat de pe desktop sau pe mobisite cât și pe aplicația mobilă. 3.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice sau juridice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul în România, cu capacitate de exercițiu deplină, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei, care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare individual “Participant” și colectiv “Participanți”). 4.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 5. CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

5.1. În cadrul Campaniei utilizatorii publi24.ro pot beneficia de o ofertă cu privire la serviciul de comanda curier prin Publi24.ro, adică de un număr de două livrări gratuite, în loc de o livrare gratuită oferite lunar de către Publi24 utilizatorilor săi, pe toată durata lunii august conform prezentului Regulament Oficial. 5.2. Ce este serviciul “Livrare gratuită și verificare colet”? Prin acest serviciu Vânzătorul (Expeditorul) beneficiază în mod gratuit de transportul produsului (coletului) de la vânzător (expeditor) la cumpărător (destinatar) în condițiile precizate, iar Cumpărătorul (Destinatarul) beneficiază de verificarea produsului la livrare, maxim 7 minute, înainte de achitarea contravalorii produsului comandat.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Pentru a beneficia de oferta promoțională din această campanie utilizatorii trebuie să aibă un cont activ pe site-ul sau în aplicația mobilă Publi24.ro, să aibă un anunț activ plasat în categoriile eligibile pentru livrare, să fi bifat opțiunea că doresc să beneficieze de livrare gratuită cu verificare în formularul de plasare anunț și să plaseze o comanda curier prin intermediul website-ului www.publi24.ro (și a site-urilor partener, ex. bestauto.ro), în secțiunea “Curier”, secțiune dedicată comenzilor de livrare, la link-ul https://www.publi24.ro/comanda-curier (denumit în continuare “Site-ul Campaniei”).
Oferta promoțională “Două livrări gratuite în luna august” din perioada 01.08.2023 - 31.08.2023 implică posibilitatea de a beneficia de 2 livrări gratuite prin Publi24.

Utilizatorii Publi24.ro cu cont activ, logați, cu anunțuri active (care au bifat opțiunea că doresc să beneficieze de livrarea gratuită prin Publi24 în formularul de plasare/ editare anunț) în una dintre categoriile de mai jos:

Animale

 • Accesorii

Auto moto

 • Diverse

Casă și grădină

 • Decorațiuni interioare
 • Mobilier
 • Pentru gradină

Electronice

 • Aparate foto
 • Audio/video
 • Calculatoare
 • Echipamente auto
 • Electrocasnice
 • Laptop
 • Tablete
 • Telefoane mobile
 • Televizoare
 • Alte aparate

Moda și accesorii

 • Bijuterii, ceasuri, accesorii
 • Cosmetice și sănătate
 • Îmbrăcăminte, încălțăminte

Mama si copilul

Timp liber și sport

 • Articole de camping
 • Articole de pescuit
 • Articole de vânătoare
 • Biciclete
 • Cărți și Reviste
 • Echipament turistic
 • Instrumente muzicale
 • Obiecte de artă și Antichități
 • Sport & Hobby

Puteți beneficia de cele 2 livrări gratuite în următoarele condiții:

 • comanda de livrare a fost plasată pe Publi24.ro în intervalul 01.08.2023 (ora 10.00) - 31.08.2023 (ora 23:59)
 • aveți un anunț activ într-una din categoriile enumerate mai sus
 • ați bifat căsuța din formularul de plasare anunț cum ca doriți să beneficiați de Livrare gratuită cu verificare
 • produsul este vândut prin site-ul Publi24.ro;
 • coletul este trimis în localitățile standard ale curierului, din România;
 • greutatea maximă a coletului nu depășește 3 kg;
 • coletul se încadrează în dimensiunile maxime stabilite: lungime 40 cm, lățime 30 cm, înălțime 20 cm;
 • coletul, produsul și livrarea respectă termenii și condițiile FAN Courier sau termenii și condițiile DPD Group.

SECȚIUNEA 7. RĂSPUNDERE

7.1. Prin participarea la Campanie Participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum și tuturor cerințelor și deciziilor luate în conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii. 7.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea:

 • pentru încercările de a comanda curier incomplete, incorecte sau nefinalizate. precum și pentru comenzile trimise înainte sau după Perioada Campaniei;
 • pentru neprimirea, pierderea sau primirea cu întârziere a e-mail-urilor, respectiv neprimirea, pierderea sau primirea întârziată a SMS-urilor/ e-mail-urilor trimise de către Organizator Participanților și invers, determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fără a se limita la, defecțiuni sau probleme tehnice ce țin de rețelele de telefonie, rețelele de internet, rețelele de curent electric etc);
 • pentru întreruperile serviciilor oferite de către terți - nefuncționalități ale furnizorilor de internet, nefuncționalități ale furnizorilor de curent electric etc;
 • erorile în datele furnizate de către Participați, dacă este cazul; acuratețea datelor de contact este responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanti a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea beneficierii de această promoție;
 • imposibilitatea unui câștigător de a beneficia de ofertă din motive independente de Organizator;
 • derularea activităților de mentenanță ce nu pot fi amânate, desfășurate de către operatorii serviciilor de internet, cât și a serverelor ce găzduiesc site-ul, cât și alte servicii de care funcționalitatea site-ului este dependentă și nu poate funcționa, dacă prin aceasta, site-ul Campaniei nu poate fi accesat în vederea beneficierii de oferta din Campanie.
  7.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară actuala campanie. În cazul în care se observă tentative de fraudă, respectivele tentative vor fi anulate. 7.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afectează bunul mers al Campaniei. 7.5. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei și/sau a Organizatorului/ Agenției ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul Participanților orice persoană care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului participant pentru întreaga Perioadă a Campaniei și implicit acesta nu va mai avea dreptul de a beneficia de promoția Campaniei. Anulăm o comandă plasată cu serviciul “Livrare gratuită și verificare colet” din următoarele motive:
 • a fost o problemă cu sistemul de transmitere a datelor din comanda de livrare către Curier și astfel a trebuit să anulăm comanda pentru a nu afecta numărul de livrări gratuite dintr-o lună;
 • coletul a fost trimis din sediile Curierului sau o zonă industrială;
 • comanda de livrare are o adresă incompletă: ex. în câmpul “Descriere adresă de expediție” este trecută doar strada, fără număr de imobil, fără numărul apartamentului sau alte informații necesare;
 • comanda de livrare este realizată cu adrese multiple: ex. în câmpul “Descriere adresă de expediție” sunt trecute mai multe nume de străzi;
 • comanda de livrare are trecute alte elemente în afară de adresă, în câmpul “Descriere adresă de expediție”;
 • am identificat că anunțul conține date incoerente, cu informații esențiale lipsă și a fost postat doar pentru a frauda serviciul Livrare gratuită și verificare colet;
 • am identificat că este vorba de comenzi duble, comenzi care au unul sau mai multe elemente comune cu alte comenzi gratuite deja expediate în aceeași lună (email și/ sau nr. telefon și/ sau adresă și/ sau ip)
 • Greutatea maximă admisă per colet este de 3 kg. În cazul în care Curierul depistează la sediul central o greutate mai mare, după cântărirea coletului, acesta are drept de retenție asupra coletelor până la achitarea obligaţiilor de plată de către Expeditor.
 • Curierul nu transportă metale și pietre prețioase, porțelanuri scumpe, sculpturi și tablourilor de valoare sau alte produse perisabile sau ilegale. Consultați aici sfaturile noastre cu privire la tranzacționarea în siguranță pe Publi24.ro: https://www.publi24.ro/termeni-si-conditii Pentru mai multe informatii, accesează pagina Ajutor - Livrare gratuită și verificare colet

SECȚIUNEA 8. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Datele personale ale participanților la Campanie sunt prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate site-ului Publi24.ro care poate fi accesată aici: https://www.publi24.ro/politica-de-confidentialitate 8.2. Totodată, solicitările/ reclamațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Campania se pot depune la adresa [email protected]

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

9.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfășurarea Campaniei, pentru motive independente de voința sa, sau în cazul în care intervin evenimente care ar îngreuna semnificativ derularea în condiții optime a Campaniei. Organizatorul va informa în cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei prin intermediul Site-ului Campaniei www.publi24.ro.

SECȚIUNEA 10. FORȚĂ MAJORĂ

10.1. Forța Majoră este evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de către Organizator și care îl împiedică pe acesta să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 10.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial desfășurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul nu își asumă în niciun fel obligația de a prelungi Campania cu o perioadă corespunzătoare duratei evenimentului de forță majoră.

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din județul Bihor. 11.2. Eventualele reclamații/ sesizări legate de derularea Campaniei se vor putea trimite către departamentul de suport clienți la adresa de email [email protected], în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data întâmpinării oricărei situații care necesită suport. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație/sesizare. 11.3. Eventualele reclamații/sesizări vor cuprinde în mod obligatoriu: a) numele, adresa de e-mail a contului Publi24.ro precum și alte date necesare pentru identificarea și contactarea contestatorului; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația. 11.4. Sesizările și reclamațiile se vor soluționa în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat într-un exemplar original publicat pe site-ul Publi24.ro astăzi, 01.08.2023.